socialdemokrat, politik, valg, kandidat, nyborg, aunslev

Som du kunne læse på forsiden, så er jeg medlem af Byrådet - handicaprådet - Børne & Ungeudvalget - Skole & Dagtilbudsudvalget, samt Beskæftigelsesudvalget.

Alle udvalg, hvor jeg er rigtig glad for at være med.

Jeg vil nok beskrive mig selv som en lidt " gammeldags" Socialdemokrat.

Jeg lægger vægt i at børne får nogle ordentlige forhold fra små, og en skoleuddannelse som de kan bruge når de går ud.

En skole uddannelse, hvor der lægges krafter i de forskellige læringsstile, for at få hver enkelt elev til at yde sit maksimale potientiale.

Når de så går ud af skolen, så skal de havde modtaget en ordentlig vejledning, så de føler sig styrket i deres valg. Det tror jeg kan være med til at nedsætte frafaldet på såvel de gymnasielle samt erhvervsrettede uddannelser.

Det er jo frygteligt, at mange unge på nuværende tidspunkt kommer igang med en uddannelse men så falder ud, for derefter at fortsætte som ufaglærte. I hvert tilfælde som situationen ser ud, at der ikke er / vil blive behov for så mange ufaglærte.

Hvis vi vil fastholde en ordentlig service overfor dem som ikke kan klare sig selv, så må en større andel af dem der er i den erhvervsduelige alder igang på arbejdsmarkedet.

Altså mere uddannelse og større indsats ved ledighed, så folk har nemmere ved at komme ud og starte i et nyt job / funktion.

For at tiltrække arbejdspladser, så skal vi have en kommunal service der er i top med hjælp og rådgivning. Til gengæld så skal vi som kommune stille sociale klausuler, med kædeansvar for at man kan byde på offentligt arbejde, det må være ret og rimeligt. Det har vi heldigvis allerede inført ved udbud af mange af de offentlige opgaver.

Handicapområdet, nogle fødes med en skavank, og mange af os får det senere i livet. Jeg mener at vi skal indtænke alle de handicaps i vores hverdag som muligt, om det er ved anlæggelse af et trafiksignal - nybygning / renovering af ejendom - handicap p-pladser eller noget helt andet. Det er det billigste og det enkelte menneske opnår større mulighed for at være det optimale i samfundet som man vil.