Claus Jørgen, din kandidat
skole, uddannelse, læring

Livs lang læring

Vi har en udvikling, der gør at man skal blive ved med at lære for ikke at falde bagud.

Det starter i skolen og fortsætter med uddannelse / efter og videruddannelse, for senere at blive den der lære fra sig.

Mit håb og ønske for fremtiden, det er en folkeskole som bliver et aktivt tilvalg, på grund af den læring og fællesskab der støber nogle hele mennesker.

Det er en opgave jeg er helt sikker på kan løses, da jeg har mødt mange af dem som har interesse for dette område, fra forældre - lærer - pædagoger - ledere - administrationen og politikerne.

Læs mere( www.socnyborg.dk )

Brug for alle

Job til alle

Kommunen kan ikke være arbejdsgiver for alle der bliver ledige, men vi kan på mange måder lave samarbejde og understøtte det lokale erhvervsliv både i kommunen og på Fyn. Så de også er en aktiv medspiller, til gavn såvel for dem - de ledige og kommunens kasse.

 

Der ud over, så er der lavet aftale om at kommunens jobcenter vil være alle virksomheder behjælpelige med det administrative ved indtag af lærlinge / elever, så som udfyldelse af diverse papirer / ansøgning om tilskud mv. Så det ikke er en hæmsko, for at uddanne nogle af vores borgere, såvel unge samt voksenlærlinge / elever.

Læs mere( www.socnyborg.dk )

Turisme

Turisme

Turismen især på Østfyn, vil de kommende år vokse eksplosivt mener jeg. Det skal vi allerede nu til at forberede os på, og turde bruge penge på.

Der vil komme rigtig mange fra eksempelvis Asien, som har enorm fremgang i økonomien, dem skal vi have trukket til Nyborg, både med vores seværdigheder, men også med den assistance vi kan yde via turistkontor og det samarbejde vi har på Fyn og i Syddanmark.

Læs mere( www.socnyborg.dk)

Find mig her

Kontakt mig